Filosofie

Wij stellen hoge kwalitatieve eisen aan ons werk. Als beoefenaars van een vrij beroep hechten wij veel belang aan individualiteit. Beiden verbinden wij met een persoonlijk, regionaal gekenmerkte mentaliteit.  

Onze eisen – daarvoor staan wij garant

Een kwalitatief hoogwaardige adviesverlening beschouwen wij als noodzakelijke voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. We weten waarover we het hebben. Een vakkennis op hoog niveau is de basis voor ons werk.    

Dat uitgangspunt uit zich bij ons op vele vlakken. Onze internationale coöperaties, de deelname aan de kwaliteitscontrole van de accountants, het DIN-ISO-certificaat, onze regelmatige externe en interne bijscholingen en de beschikking over gespecialiseerde media en literatuur zijn uiterlijke tekens voor de manier waarop wij de aan ons werk gestelde eisen waarmaken.

Beoefenaars van vrije beroepen zijn bovendien notoire individualisten. Onze partners zijn bijgevolg absoluut en bewust verschillende persoonlijkheden. Gezien wij zorg dragen voor het persoonlijke contact met onze cliënten, vindt elke cliënt bij ons een partner, die ook op menselijk vlak bij hem past. Dat is belangrijk voor ons.

Dat bieden wij u allemaal in een regionaal gekenmerkte omgeving. Onze partners en bijna alle medewerkers zijn verbonden met de regio Emsland-Grafschaft Bentheim en het noorden van Münsterland. Wij werken met u in een vertrouwde, regionale sfeer en verbinden dit met individuele adviesverlening van een vakkundig hoog niveau. Dat is voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Uw voordelen

U kunt bij ons zeker zijn van vakkundig en kwalitatief werk van een hoog niveau. Deze vereiste is onze plicht.

U kunt bij ons uw persoonlijk geschikte partner uit verschillende partners kiezen. Deze partner begeleidt u continu en staat als contactpersoon te uwer beschikking.

U kunt in vertrouwde regionale omgeving met ons „uw taal spreken“. U bent snel bij ons en vice versa.