Controle van de jaarrekening

De controle-activiteiten van de accountants dienen voor het vertrouwen van de aandeelhouders, de zakenpartners en het publiek in de correctheid van de handelsrechtelijke jaarrekeningen. 

Bijgevolg is het grondige begrip van de handelsactiviteit alsook van de economische en juridische omgeving van onze cliënt de basis voor onze werkwijze bij de controle. Onze controles verstaan wij tegelijkertijd als de verplichting om aanwijzingen en voorstellen te geven ten behoeve van de balans alsook op bedrijfseconomisch vlak. Een accountant is uw directe contactpersoon ter plaatse. Het risicogerichte uitgangspunt bij de controle, dat wij hanteren bij controles van de jaarrekening, verwezenlijken wij met een gemotiveerd en gekwalificeerd team.

Ons aangeboden dienstenpakket

Controles van jaarrekening en groepscontroles

Het zwaartepunt  van onze aangeboden controle van de jaarrekening ligt bij de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven controles van jaarrekeningen en groepscontroles, die opgesteld worden volgens nationale en internationale (IFRS) boekhoudkundige standaards . Bovendien voeren wij vrijwillige controles uit van jaarrekeningen en groepscontroles.

Wettelijke bijzondere controles

Ons aangeboden dienstenpakket omvat met name ook volgende wettelijk voorgeschreven bijzondere controles:

  • Controles volgens de Wet op hernieuwbare energie (EEG)
  • Controles overeenkomstig de verordening aangaande makelaars en projectontwikkelaars
  • Controles in samenhang met de wijziging van de rechtsvorm en fusies
  • Uitvoering van kwaliteitscontroles

Speciale controles

Naast controles op wettelijke basis voeren wij ook speciale controles uit. Hierbij horen onder andere:

  • Due diligence controles
  • Systeemcontroles
  • Controles van de op de planningsrekeningen gebaseerde balans en  van de prognoserekeningen

De controles worden uitgevoerd door het accountantskantoor Gehring & Kollegen GmbH.